Văn hóa doanh nghiệp

Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp trên cơ sở cốt lõi là chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với nhu cầu khách hàng.

Cánh chim trắng Hải Âu bay dệt trên nền xanh biển cả thị trường Đất cảng biểu trưng cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty ngày đêm nhiệt tâm, tận tuỵ, sáng tạo ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ khách hàng đã in đậm trong trang phục dịch vụ Hải Âu.... Sự trăn trở để tìm ra các phương thức dịch vụ ngày một tốt hơn, phong phú hơn. Chính điều này đã tạo ra cho đơn vị bản sắc đặc trưng riêng trong sản phẩm dịch vụ. Đó chính là thương hiệu: "Buýt nhanh Hải Âu".

Cùng với công năng và tiện nghi dịch vụ, sự chu đáo, ân cần, hướng dẫn những nhu cầu được dịch vụ cho khách hàng để khách hàng tin tưởng, ủng hộ và cùng đóng góp xây dựng những tiêu chí mỗi ngày một hoàn hảo, phong phú hơn.

…Cơ sở cốt lõi của Văn hoá doanh nghiệp đầu tiên phải là chất lượng sản phẩm
dịch vụ…!

(đ/c Giám đốc phát biểu trong Hội nghị)

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

800573
Hôm nay
366