Quy định đăng ký xe trong các trường hợp liên quan đến số máy, số khung

Các bạn lái xe và chủ xe ô tô, xe máy trong Ngành ta cần biết quy định hiện hành giải quyết đăng ký xe đối vơi “Các trường hợp liên quan đến số máy, số khung của xe” được nêu tại Điều 19 Thông tư số 36/2010/TT- BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an (thay thế Thông tư số 06/2009/TT-BCA) về Quy định đăng ký xe cơ giới và có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2010. Quy định cụ thể với một số trường hợp sau đây:

 

1. Trường hợp xe không có số máy, số khung: Trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe của Hải quan ghi không có hoặc chưa tìm thấy số máy, số khung thì cho đóng số theo số của biển số đăng ký; trường hợp tìm thấy số máy, số khung thì yêu cầu chủ xe đến cơ quan Hải quan để xác nhận lại.

2. Trường hợp xe được cơ quan Hải quan xác nhận có số khung, không có số máy mà chỉ có số VIN (ở kính phía trước của xe) thì lấy số VIN thay thế cho số máy khi đăng ký xe.

3. Trường hợp xe có số máy, số khung ở E te két, số ghi bằng sơn, số bị mờ hoen gỉ thì được đóng lại theo số được cơ quan Hải quan xác nhận trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu của xe khi đăng ký xe.

4. Xe đã đăng ký, nếu thay thế máy mới hoặc thay thân máy (Blok) mà chưa có số máy thì đóng số theo số của biển số xe đăng ký khi đăng ký chuyển chủ xe.

5. Trong mọi trường hợp phải đóng lại số máy, số khung thì việc đóng lại số đều do cơ quan đăng ký xe thực hiện.

6. Không giải quyết đăng ký xe các trường hợp sau đây:

- Xe bị cắt hàn cà số máy, số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.

- Xe có số máy, số khung bị lỗi kỹ thuật sau đó tự đóng lại.

- Xe nhập khẩu bị đóng lại số máy, số khung (trừ các trường hợp mà có văn bản cho phép giải quyết đăng ký của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ).

7. Đối với xe sản xuất lắp rát trong nước mà có số máy, số khung đóng châm kim (lade) hoặc số đóng bị mờ, không rõ số thì được đóng lại số theo số ghi trong “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” khi đăng ký xe.

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

800612
Hôm nay
405