Lập lại trật tự hành lang ATGT theo Quyết định của Thủ tướng: Nhiều nội dung chậm tiến độ

Một số tỉnh không lập quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ nhưng liên tục có văn bản đề nghị Bộ GTVT thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.
Giai đoạn II thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về lập lại trật tự hành lang ATGT được đánh giá là cơ bản hoàn thành. Song nhiều nội dung công tác lớn đều đang dở dang và có nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ để có thể tiến hành giai đoạn III. Tháo gỡ các khó khăn này, trách nhiệm lớn thuộc UBND các tỉnh.

Nhiều nội dung công tác dở dang
Các nội dung lớn thuộc công tác của Giai đoạn II đều đang chậm tiến độ và nhiều vướng mắc. Đó là: Công tác thỏa thuận quy hoạch đấu nối, đến nay vẫn còn 26 tỉnh chưa lập hoặc hoàn thiện quy hoạch đấu nối vào quốc lộ để thỏa thuận với Bộ GTVT.
Trong số 37 tỉnh đã có thỏa thuận, thì 1 số tỉnh như Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vùng Tàu mới chỉ thỏa thuận được 1 tuyến trên địa bàn. Mặt khác, các địa phương do không chủ động xây dựng đường gom nên các đường nhánh đấu nối trực tiếp vào quốc lộ đến nay vẫn tồn tại.
Một số tỉnh không lập quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ nhưng liên tục có văn bản đề nghị Bộ GTVT thỏa thuận đấu nối đơn lẻ; Nhiều tỉnh đã có quy hoạch được Bộ GTVT thỏa thuận nhưng vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung điểm đấu nối dẫn đến việc lập, thỏa thuận và phê duyệt quy hoạch không phát huy tác dụng quản lý Nhà nước;
Công tác giải tỏa các vi phạm trong hành lang cũng chỉ mới thực hiện được một phần khối lượng, nhiều nhất đạt được 1/2 và ít nhất đạt gần 1/6 khối lượng cần giải tỏa. Công tác lập dự toán kinh phí phải đền bù, giải tỏa HL ATĐB và các công trình làm mất ATGT, đến nay chưa có UBND cấp tỉnh nào lập dự toán kinh phí phải đền bù, giải tỏa HLATĐB và các công trình làm mất ATGT gửi về Bộ GTVT (thông qua Tổng cục ĐBVN).
Quá nhiều vướng mắc
Giai đoạn 2, theo kế hoạch được tiến hành từ năm 2008 đến 2010. Khó khăn của công tác là xuất phát từ một loạt các yếu kém tồn tại quá lâu trong công tác quản lý đất đai và quản lý KCHT đường bộ, được Tổng cục ĐBVN thống kê đầy đủ với 8 vấn đề: Thiếu đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về việc sử dụng HLATĐB dẫn đến các địa phương khi triển khai không thống nhất; công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình đường bộ và HLATĐB cho người dân chưa sâu rộng, chưa đa dạng về hình thức tuyên truyền; việc giải tỏa các công trình xây dựng trong HLATĐB qua các thời kỳ chưa có đủ kinh phí đền bù hỗ trợ, nếu có cũng rất hạn hẹp, chỉ đủ để bồi thường giải tỏa một phần HLATĐB; do lịch sử để lại, còn tồn tại nhiều công trình nằm trong HLATĐB, được xây dựng trên đất thổ cư, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công trình này cần phải giải tỏa nhưng chưa được thực hiện vì thiếu kinh phí đền bù.
Hành lang an toàn đường bộ vẫn bị lấn chiếm nghiêm trọng
Đây là vướng mắc lớn, gây khó khăn trong công tác quản lý HLATĐB và xử lý những vướng mắc phát sinh; việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý xây dựng dọc hai bên đường bộ của nhiều địa phương vẫn còn lỏng lẻo, chưa đúng quy hoạch, phân công trách nhiệm chưa rõ ràng, thậm chí khi chưa có quy hoạch vẫn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp dọc hai bên đường bộ thành đất để các tổ chức, cá nhân làm nhà ở, xây dựng các công trình trong HLATĐB... dẫn đến vi phạm HLATĐB; Do kinh phí hạn hẹp nên các dự án cải tạo, nâng cấp đường bộ chỉ GPMB phục vụ cho việc thi công mà không giải phóng HLATĐB;
Một số đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra đường bộ (TTĐB) còn chưa chủ động làm hết trách nhiệm được giao, sau khi lập biên bản vi phạm, chuyển chính quyền địa phương xử lý, ra quyết định cưỡng chế coi như hết trách nhiệm, dẫn đến tình trạng vi phạm vẫn tồn tại; chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ HLATĐB, dẫn đến các vi phạm phát sinh không được xử lý triệt để từ ban đầu đã tạo thành tiền lệ xấu cho việc người dân lấn chiếm và tái lấn chiếm HLATĐB.
UBND cấp tỉnh chủ động triển khai giai đoạn III
Quyết định 1856/QĐ-TTg, TTCP đã giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm vụ của từng giai đoạn. Đến Giai đoạn III (phần chưa được đền bù và các công trình ảnh hưởng đến ATGT) do UBND các cấp thực hiện. Hội nghị Tổng kết Giai đoạn II đã khẳng định việc thực hiện Giai đoạn III của Quyết định 1856/QĐ-TTg thuộc trách nhiệm UBND cấp tỉnh.
Theo đó đến năm 2020, đền bù, giải tỏa xong HLATĐB, các công trình ảnh hưởng đến an toàn đường bộ trên toàn quốc theo Luật GTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý và bảo vệ KCHT GTĐB; Hoàn thành cắm đầy đủ mốc lộ giới trên tất cả các tuyến quốc lộ và bàn giao cho địa phương quản lý.
Vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên QL2
Trong thời gian từ nay đến hết năm 2011, đối với các đơn vị chưa thực hiện xong Giai đoạn II phải khẩn trương thực hiện xong trong năm 2011. Và công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự HLATĐB và Quyết định của TTCP cần được duy trì bằng nhiều hình thức. Đối với các đoạn tuyến đã thực hiện Giai đoạn I và Giai đoạn II, Khu QLĐB, Sở GTVT phối hợp ngay với chính quyền địa phương các cấp tiến hành nghiệm thu công tác giải tỏa và bàn giao cho địa phương quản lý, chống tái lấn chiếm nhằm lập lại và duy trì trật tự HLATĐB. Đối với 26 địa phương chưa thỏa thuận quy hoạch đấu nối vào quốc lộ, đề nghị khẩn trương lập, hoàn thiện để thỏa thuận với Bộ GTVT.

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

800612
Hôm nay
405