Doanh nghiệp lắp hộp đen mới được cấp phép kinh doanh vận tải

Ngày 30/6, Bộ GTVT có Văn bản số 3864/BGTVT-KHCN về việc lắp thiết bị giám sát hành trình xe ôtô (hộp đen), yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các sở GTVT quy định việc lắp đặt thiết bị này là một trong các điều kiện bắt buộc khi xem xét để cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

 

Đối với các trường hợp đã có Giấy phép kinh doanh vận tải thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết cụ thể lộ trình lắp đặt trình cơ quan quản lý căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xem xét chấp thuận.

Yêu cầu, lộ trình lắp đặt thiết bị này không được chậm quá 6 tháng so với thời hạn quy định; Đối với thiết bị đã lắp đặt trên phương tiện vận tải, các doanh nghiệp phải thống kê, báo cáo cụ thể về số lượng, kiểu loại, tính năng kỹ thuật, điều kiện hợp đồng, thời gian lắp đặt và đơn vị cung cấp và chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ để có phương án thay thế thiết bị đã lắp đặt.

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

800612
Hôm nay
405