Tuyến Hải Phòng - Hà Nội

 • Gia Lâm
 • Thượng Lý

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Phố Nối (Hưng Yên) - Hải Dương - Đường Hùng Vương - Bến xe Thượng Lý

 • Cầu Rào 2
 • Gia Lâm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : VP Cầu Rào 2 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Cầu Rào 2

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường cao tốc 5B - VP Cầu Rào 2

 • 602 PVĐ
 • Gia Lâm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : VP 602 Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • 602 PVĐ

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường cao tốc 5B - VP 602 Phạm Văn Đồng

 • Quán Toan
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Quán Toan
 • Nước Ngầm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - Bến xe Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • Quán Toan

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Quán Toan

 • Nước Ngầm
 • Quán Toan

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nước Ngầm - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Quán Toan

 • An Lão
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP An Lão - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • An Lão
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP An Lão - Đường cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - Bến xe Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • An Lão

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - VP An Lão

Call Now