Tuyến Hải Phòng - Hà Nội

 • Quán Toan
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Quán Toan
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - Bến xe Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • Quán Toan

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Quán Toan

 • Nước Ngầm
 • Quán Toan

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nước Ngầm - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Quán Toan

 • An Lão
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP An Lão - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • An Lão
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - Bến xe Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • An Lão

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - VP An Lão

 • An Lão
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nước Ngầm - Đường cao tốc 5B - VP An Lão

Call Now