Tuyến Thái Bình - Hà nội

  • Thái Bình
  • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

  • Gia Lâm
  • Thái Bình

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình

  • Vĩnh Bảo
  • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Vĩnh Bảo - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

  • Gia Lâm
  • Vĩnh Bảo

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Vĩnh Bảo

Call Now