Tuyến Thái Bình - Hà nội

 • Thái Bình
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Thái Bình

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình

 • Vĩnh Bảo
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Vĩnh Bảo - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Vĩnh Bảo

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Vĩnh Bảo

 • Tư Môi
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Tư Môi - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Tư Môi

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Tư Môi

Call Now