Tuyến Hải Phòng – Hà Nội

 • Hà Nội
 • Hải Phòng

Limousine Hạng Thương Gia

Lộ trình : Đón tận nhà - Trả tận nơi trong phạm vi 16km từ bến xe hoặc các điểm văn phòng

 • Hải Phòng
 • Hà Nội

Limousine Hạng Thương Gia

Lộ trình : Đón tận nhà - Trả tận nơi trong phạm vi 16km từ bến xe hoặc các điểm văn phòng

 • Thủy Nguyên
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Ngã ba Đập Minh Đức - Công viên 25/10 - Ngã tư VSIP - Cầu Bính - Bến xe Thượng Lý - Đường cao tốc 5B - Bến xe Nước Ngầm

 • Vĩnh Niệm
 • Gia Lâm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : BX Vĩnh Niệm - VP 602 Phạm Văn Đồng - Cao tốc 5B - Đ.Nguyễn Văn Linh - BX Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Vĩnh Niệm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : BX Gia Lâm - Cao tốc 5B - Đ.Phạm Văn Đồng - BX Vĩnh Niệm

 • Thượng Lý
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Thượng Lý - Đ.Hùng Vương - Quán Toan - Đường 10 - Cao tốc 5B - Đ.Nguyễn Văn Linh - BX Gia Lâm

 • Thượng Lý
 • Nước Ngầm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : BX Thượng Lý - Đ.Hùng Vương - Quán Toan - Đường 10 - Cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - BX Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • Thượng Lý

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Gia Lâm - Đ.Nguyễn Văn Linh - Cao tốc 5B - Đường 10 - Quán Toan - Đ.Hùng Vương - BX Thượng Lý

 • Nước Ngầm
 • Thượng Lý

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : BX Nước Ngầm - Cao tốc 5B - Đường 10 - Quán Toan - Đ.Hùng Vương - BX Thượng Lý

 • Vĩnh Niệm
 • Gia Lâm

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Vĩnh Niệm - Đường Hùng Vương - Hải Dương - Phố Nối (Hưng Yên) - Bến xe Gia Lâm

 • Thượng Lý
 • Gia Lâm

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Thượng Lý - Đường Hùng Vương - Hải Dương - Phố Nối (Hưng Yên) - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Phố Nối (Hưng Yên) - Hải Dương - Đường Hùng Vương - Bến xe Vĩnh Niệm

 • Gia Lâm
 • Thượng Lý

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Phố Nối (Hưng Yên) - Hải Dương - Đường Hùng Vương - Bến xe Thượng Lý

 • Cầu Rào 2
 • Gia Lâm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : VP Cầu Rào 2 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Cầu Rào 2

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường cao tốc 5B - VP Cầu Rào 2

 • 602 PVĐ
 • Gia Lâm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : VP 602 Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • 602 PVĐ

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường cao tốc 5B - VP 602 Phạm Văn Đồng

 • Quán Toan
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Quán Toan
 • Nước Ngầm

Đón tận nhà - Trả tận nơi

Lộ trình : VP Quán Toan - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - Bến xe Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • Quán Toan

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Quán Toan

 • Nước Ngầm
 • Quán Toan

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nước Ngầm - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Quán Toan

 • An Lão
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP An Lão - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • An Lão
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP An Lão - Đường cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - Bến xe Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • An Lão

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - VP An Lão

 • Nước Ngầm
 • Thủy Nguyên

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nước Ngầm - Đường cao tốc 5B - Bến xe Thượng Lý - Cầu Bính - Ngã tư VSIP - Công viên 25/10 - Ngã ba Đập Minh Đức

 • Nước Ngầm
 • An Lão

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nước Ngầm - Đường cao tốc 5B - VP An Lão

Tuyến Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định

 • Vĩnh Niệm
 • Nam Định

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Vĩnh Niệm - Đường Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình - Bến xe Nam Định

 • Vĩnh Niệm
 • Thái Bình

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Vĩnh Niệm - Đường Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình

 • Thái Bình
 • Nam Định

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Cầu Tân Đệ - Bến xe Nam Định

 • Thái Bình
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Phạm Văn Đồng - Bến xe Vĩnh Niệm

 • Nam Định
 • Thái Bình

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Nam Định - Cầu Tân Đệ - Bến xe Thái Bình

 • Nam Định
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nam Định - Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Phạm Văn Đồng - Bến xe Vĩnh Niệm

Tuyến Thái Bình – Hà nội

 • Thái Bình
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Thái Bình

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình

 • Vĩnh Bảo
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP Vĩnh Bảo - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Vĩnh Bảo

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - VP Vĩnh Bảo

Các dịch vụ khác

 • Vĩnh Niệm
 • Tận nhà
Tuyến xe đang tạm dừng hoạt động

Trung chuyển hành khách

Lộ trình : Khu vực Hải Phòng