Tuyến Hải Phòng - Hà Nội

 • Vĩnh Niệm
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Vĩnh Niệm - VP 602 Phạm Văn Đồng - Cao tốc 5B - Đ.Nguyễn Văn Linh - BX Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Gia Lâm - Cao tốc 5B - Đ.Phạm Văn Đồng - BX Vĩnh Niệm

 • Thượng Lý
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Thượng Lý - Đ.Hùng Vương - Quán Toan - Đường 10 - Cao tốc 5B - Đ.Nguyễn Văn Linh - BX Gia Lâm

 • Thượng Lý
 • Nước Ngầm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Thượng Lý - Đ.Hùng Vương - Quán Toan - Đường 10 - Cao tốc 5B - Cầu Thanh Trì - BX Nước Ngầm

 • Gia Lâm
 • Thượng Lý

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Gia Lâm - Đ.Nguyễn Văn Linh - Cao tốc 5B - Đường 10 - Quán Toan - Đ.Hùng Vương - BX Thượng Lý

 • Nước Ngầm
 • Thượng Lý

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : BX Nước Ngầm - Cao tốc 5B - Đường 10 - Quán Toan - Đ.Hùng Vương - BX Thượng Lý

 • Vĩnh Niệm
 • Gia Lâm

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Vĩnh Niệm - Đường Hùng Vương - Hải Dương - Phố Nối (Hưng Yên) - Bến xe Gia Lâm

 • Thượng Lý
 • Gia Lâm

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Thượng Lý - Đường Hùng Vương - Hải Dương - Phố Nối (Hưng Yên) - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Phố Nối (Hưng Yên) - Hải Dương - Đường Hùng Vương - Bến xe Vĩnh Niệm

 • Gia Lâm
 • Thượng Lý

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Phố Nối (Hưng Yên) - Hải Dương - Đường Hùng Vương - Bến xe Thượng Lý

 • 602 PVĐ
 • Gia Lâm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : VP 602 Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường Nguyễn Văn Linh - Bến xe Gia Lâm

 • Gia Lâm
 • 602 PVĐ

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Gia Lâm - Đường cao tốc 5B - VP 602 Phạm Văn Đồng

Call Now