Tuyến Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định

 • Vĩnh Niệm
 • Nam Định

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Vĩnh Niệm - Đường Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình - Bến xe Nam Định

 • Vĩnh Niệm
 • Thái Bình

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Vĩnh Niệm - Đường Phạm Văn Đồng - Đường cao tốc 5B - Đường 10 - Bến xe Thái Bình

 • Thái Bình
 • Nam Định

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Cầu Tân Đệ - Bến xe Nam Định

 • Thái Bình
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Phạm Văn Đồng - Bến xe Vĩnh Niệm

 • Nam Định
 • Thái Bình

Xe chạy đường thường

Lộ trình : Bến xe Nam Định - Cầu Tân Đệ - Bến xe Thái Bình

 • Nam Định
 • Vĩnh Niệm

Xe chạy đường cao tốc

Lộ trình : Bến xe Nam Định - Bến xe Thái Bình - Đường 10 - Đường cao tốc 5B - Đường Phạm Văn Đồng - Bến xe Vĩnh Niệm

Call Now