XE KHÁCH HẢI ÂU – ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bằng việc đồng ý với điều khoản sử dụng này, Quý khách hàng đã đồng ý để Hải Âu gửi tin nhắn báo mã số vé đến số điện thoại dùng khi mua vé. Và tin nhắn sẽ chỉ gửi đến nếu điện thoại của bạn đang bật. Nếu điện thoại của bạn đang tắt, bạn sẽ có thể không nhận được hoặc nhận trễ tin nhắn.

2. Bằng việc đồng ý với điều khoản sử dụng này, Quý khách đã đồng ý để nhân viên Hải Âu gọi điện cho quý khách tại bất cứ thời gian nào trong khoảng thời gian đặt vé, để hỗ trợ, hoặc thu thập thêm ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ của các hãng xe, các tiện nghi – tình trạng của các xe.

3. Quý khách xác nhận đã hiểu rằng: Hải Âu sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp tin nhắn không đến được điện thoại của quý khách. Bởi vì điều này phụ thuộc phần lớn vào hạ tầng mạng, kết nối của nhà cung cấp quý khách đang sử dụng.

4. Nếu Quý khách có bất kỳ khiếu nại gì về Hải Âu, hãy liên lạc với chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ ngày đi. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không thuộc phạm vi giải quyết của Hải Âu nữa.

Liên hệ tổng đài để được hỗ trợ: 02253.717.717

Xe khách Hải Âu rất hận hạnh được phục vụ Quý khách