TIN NỔI BẬT


Từ 01/04/2023, điều chỉnh giá vé tuyến Hải Phòng – Hà Nội (5A)

Xe khách Hải Âu thông báo tới quý khách, để đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách trên các tuyến Hải Phòng – Hà Nội (5A).

Hải Âu Bus điều chỉnh giá vé từ ngày 01/04/2023 như sau:

  • Giữ nguyên cung giá HP – HN, HP – Phố Nối, HN – Phú Thái
  • Giảm giá các cung còn lại

Hải Âu cảm ơn sự hợp tác của quý khách!

Thông tin liên hệ

Xe Khách Hải Âu – Nhịp cầu cuộc sống

Hotline: 0225.3717.717

Website: https://haiaubus.vn

#xekhach #xevip #benxevinhniem #haiau #xekhachhaiauCall Now