Nhân viên phục vụ trên xe

Nơi làm việc : Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định
Cấp bậc : Không yêu cầu
Hình thức : Theo giờ hoạt động của tuyến
Bằng cấp : Không yêu cầu
Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Mức lương : Mức lương thoả thuận
Phúc lợi : Thưởng ngày lễ, bảo hiểm, đào tạo

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHÁC

Nhân viên lái xe

Mức lương thoả thuận
tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định

Nhân viên phục vụ trên xe

Mức lương thoả thuận
tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định

Call Now